portret

Hospice Damme wordt Erfgoedlab Damme

Welke culturele projecten verleggen grenzen? En hoe doen ze dat? Verken een nieuwe culturele ruimte aan de hand van een kort portret. Mét optillende tips voor jouw praktijk.

Mariebelle Deceuninck, projectcoördinator Erfgoedlab Damme vertelt en geeft tips

Wat?

Het Sint-Janshospitaal in Damme, een monumentale site, krijgt een nieuwe, cultureel-toeristische invulling. Gedurende 3 jaar gaan Damse en Brugse erfgoedcollecties met elkaar én met het gebouw in dialoog. Ook het publiek kan eigen betekenislagen toevoegen.

De site zal 3 fases doorlopen: voor, tijdens en na de restauratie. Tijdens een participatief voortraject zal het gebouw dienst doen als een interdisciplinair cultureel labo, dat het DNA van Damme verbindt met bestaande kunst- en erfgoedcollecties van de steden, of van een partner zoals Raakvlak.

Het project verkent het potentieel van de samenwerking tussen de 2 steden.

Cijfers

  • Het Sint-Janshospitaal in Damme is een monumentale site met meer dan 750 jaar historiek.
  • Gedurende 3 jaar gaan Damse en Brugse erfgoedcollecties met elkaar in dialoog.
  • Het project verbindt 2 steden: Damme en Brugge.
Dit is een bovenlokaal
cultuurproject.
Check op jouw project
in aanmerking komt.

Doe de check

Idee

Het proeftraject Erfgoedlab Damme biedt een concreet kader voor de wens om meer samen te werken tussen de culturele diensten van Damme en Brugge.

Het Sint-Janshospitaal te Damme was meer dan 750 jaar een onthaalplek: een huis voor passanten, zieken of ouderen. De zusters en het OCMW verlieten de site in 2013. Stad Damme werkt nu aan een cultureel-toeristische invulling met regionale uitstraling.

Stad Damme vond in grote buurgemeente Brugge een partner voor deze nieuwe invulling. Burgemeester Joachim Coens en Brugs schepen voor cultuur Nico Blontrock initieerden het idee voor een bovenlokaal project. Brugge brengt expertise in en versterkt haar uitstraling op nationaal en internationaal vlak.

Dit project krijgt subsidies binnen het decreet Bovenlokale Cultuurwerking.

Partners


De Bondgenoten is een nieuw platform, met vertegenwoordigers van de culturele diensten van beide steden. Voor Stad Brugge, komen deze uit de diverse stedelijke erfgoed- en cultuurhuizen: het cultuurcentrum, de openbare Bibliotheek, het stads- en OCMW-archief, Musea Brugge, BruggePlus, Raakvlak en Erfgoedcel Brugge.

Damme zorgt voor partners uit haar dienst ‘beleven’ waarbij de vrijetijdsdiensten (cultuur, erfgoed/museum, bib, creatieve ateliers, jeugd, sport en senioren) onder één dak samenkomen met de dienst toerisme.

Hiernaast is ook Vormingplus Regio Brugge vzw een partner. Vormingplus werkt regionaal en is de brug naar een breder, socio-cultureel publiek.


Zoek de link naar de wereld van vandaag, zodat bezoekers een ervaring opdoen die persoonlijk raakt.


  • “Alle geselecteerde objecten delen een verhalende kracht. Vanuit hun historiek als object. Het object zelf, kan ook deuren openen naar een nieuw verhalen, al dan niet in combinatie met andere objecten.”
    Mariebelle Deceuninck projectcoördinator Erfgoedlab Damme

Verrassend

Het cultureel erfgoed van het Sint-Janshospitaal belicht 750 jaar zorg vanuit een religieus opgebouwde levenscyclus: van grafstenen tot gebruiksvoorwerpen, van devotionele objecten tot voogdenportretten. Binnen de diverse Brugse collectie bevinden zich deelcollecties die hierbij aansluiten, zowel tijdsgebonden als thematisch. Enkele voorbeelden: de zorgcollectie, het OCMW-archief, de archeologische collectie, de volkskundige collectie … 

Alle geselecteerde objecten delen een verhalende kracht. Vanuit hun historiek als object. Het object zelf, kan ook een deur openen naar een nieuw verhaal, al dan niet in combinatie met andere objecten.

Damme zet ook andere collecties in: de archeologische collectie, de Uilenspiegel-collectie, de Van Hinsberg-collectie …

Grensverleggend

Het project Erfgoedlab Damme zorgt voor een kruisbestuiving tussen de culturele diensten van beide steden door de oprichting van een nieuw platform: De Bondgenoten.

Dit platform stelt een gemengde erfgoedcollectie samen. De Bondgenoten bundelt personen met uiteenlopende expertises: collectiebeheer, publiekswerking, cultuurspreiding, toerisme … en wordt begeleid door de kleine expeditie vzw om de collectie samen te stellen en om een publiekswerking uit te bouwen.

Dit project bevindt zich in januari 2021 in de opstartfase.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.