servies
portret

SerVies visualiseert vervuiling door fijnstof

Welke culturele projecten verleggen grenzen? En hoe doen ze dat? Verken een nieuwe culturele ruimte aan de hand van een kort portret. Mét optillende tips voor jouw praktijk.

Ellen Vandenbulcke, coördinator van Handmade in Brugge vertelt en geeft tips

Wat?

Handmade in Brugge zal een Brugs servies ontwikkelen, geglazuurd met lokaal geoogst fijnstof, samen met stadsbewoners en keramisten.

Uit CurieuzeNeuzen Vlaanderen, het burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen, blijkt dat de Brugse lucht op bepaalde plaatsen in de stad erg ongezond is. SerVies wil het probleem van fijnstof zichtbaar en tastbaar maken. En de discussie rond fijnstof aanwakkeren. En, het wil een breed publiek warm maken voor het ambacht van keramiek en glazuur.

Cijfers

Tapis plein vzw (nu Werkplaats Immaterieel Erfgoed) laat vanaf 2009 jonge ontwerpers aan de slag gaan met ambachtelijke technieken. De ontwerpers exposeren en verkopen hun werk in leegstaande winkelpanden. Nadien zet Handmade in Brugge een werking rond ambachten op voor de hele stad. Vandaag valt Handmade in Brugge binnen De Republiek, sinds 1830 een cultuurhuis én vandaag een creatief knooppunt in het hart van de stad.

SerVies vindt plaats in 3 steden. Het start in Brugge, en zal nadien opgepikt worden in Leuven en Oostende. Het servies zal er in juni 2021 liggen.

Foto’s / SerVies Rotterdam © Roel van Tour

Download dit artikel rond participatiemethodes, van enkele studenten van Vives Hogeschool in Kortrijk:

Vertrek vanuit de kennis van een bestaand project. En zet het naar je hand, doe er iets extra’s mee.

Idee

  • SerVies is geïnspireerd op het Rotterdamse project servies. Het project steunt op de Nederlandse expertise voor het verzamelen en uitdrogen van het fijnstof en het maken en aanbrengen van glazuur op het keramiek.
  • In Rotterdam verzamelen ze het fijnstof participatief. Handmade in Brugge gaat een stapje verder. Er zit ook een vormingsluik aan het project. Het maken van het glazuur zal participatief verlopen. Naast beroepskeramisten betrekt Handmade in Brugge ook hobbyisten en stadsbewoners. Het wordt dus een divers servies, met glazuur als bindmiddel.
  • SerVies past binnen de filosofie van Handmade in Brugge. De organisatie wil het werk van lokale, ambachtelijke makers promoten met het label ‘Handmade in Brugge’. En, het wil die makers en het publiek inspireren en stimuleren om met nieuwe technieken en materialen te werken. Handmade in Brugge wil ook maatschappelijk relevant zijn, en speelt daartoe in op actuele thema’s, behoeftes en tendenzen.

Partners

  • Handmade in Brugge werkt samen met hogescholen en universiteiten, en ook open ateliers en opleidingen, zoals Kafé Keramiek of Syntra West. Studenten werken het vormingsluik uit en lijsten participatieve methodieken op.
  • Ook andere organisaties die werken rond milieu, zoals Natuurpunt of de Dienst Leefmilieu van de stad, geven dit project mee vorm.
  • Daarnaast werkt Handmade in Brugge voor dit project ook samen met Vormingplus regio Brugge voor het opzetten van workshops en het bereiken van vrijwilligers. En zet het bijvoorbeeld ook de expertise in van Logo Brugge-Oostende, rond de impact van fijnstof op de gezondheid.

Tip!

Weet dat werken in een buurt meer vraagt. Meer tijd en energie. Je neemt het verhaal van die buurt en de mensen mee. Dat beïnvloedt je proces. Mensen engageren zich, geven veel. En dat vraagt van jou ook meer betrokkenheid en een luisterend oor.

Kijk hoe je kan inspelen op nieuwe tendenzen, ook vanuit erfgoed. Zo geef je erfgoed een toekomst.
  • Ellen Vandenbulcke
  • “Keramiek is een heel complex iets. Glazuur moet je nauwgezet aanbrengen. De ene techniek is beter dan de andere. Als je participatief werkt, moet je soms ook toegevingen doen. Zo verplichten we niet om met porselein te werken. Mensen mogen ook draaien in klei. Op die manier bereiken we een grotere groep.”
    Ellen Vandenbulcke Coördinator Handmade in Brugge

Verrassend

“Door met fijnstof bezig te zijn, besef je hoe weinig je er vanaf weet.” Daarom is het vormingsluik zo belangrijk. Fijnstof is een heel complex iets. SerVies wil de problematiek rond fijnstof op een laagdrempelige en vatbare manier tot bij het publiek brengen. Onder meer via peer learning, door het opleiden van fijnstofambassadeurs, die al tijdens het verzamelen van het fijnstof informatie geven.

Het project spreekt tot de verbeelding, waardoor mensen snel enthousiast zijn. Het is belangrijk om mee te geven dat de kleurschakeringen een beeld geven, en niet per se wetenschappelijk correct zijn. Het project wil sensibiliseren en informeren, en leidt toe naar specifiekere (wetenschappelijke) bronnen.

Grensverleggend

Handmade in Brugge is gegroeid vanuit de erfgoedsector. De organisatie wil geen stolp zetten op ambachten, ze niet in het verleden laten. Immaterieel cultureel erfgoed moet leven. Handmade in Brugge speelt in op tendenzen en geeft zo ambachten een toekomst. Het mooie aan ambachten is dat ze op een snijpunt zitten van heel veel sectoren: erfgoed, ondernemerschap, design, toerisme, onderwijs … .

Tip!

Het is een uitdaging om samen te werken met andere sectoren. Iedereen kijkt met een andere bril naar de wereld. Dat betekent dat je soms naar evenwicht moet zoeken, dat je ook met een andere dan de culturele blik moet durven kijken.

Contact

ser-vies.be
www.handmadeinbrugge.be

Verbindende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.