regiovorming
OPROEP

Procesbegeleiding voor jouw bovenlokale samenwerking

Werk je voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband cultuur? Maak het bovenlokaal landschap in jouw (sub)regio eenvoudiger en transparanter. Het Agentschap Binnenlands Bestuur biedt procesbegeleiding aan ter waarde van 20.000 euro. Stel je ten laatste op 15 september 2023 kandidaat.

Regiodecreet heeft impact op bestaande samenwerkingsverbanden

Begin 2023 werd het Regiodecreet een feit. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’en) zullen hun werking moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. De vakministers zijn ondertussen bezig de bestaande regelgeving aan te passen aan deze nieuwe situatie, ook binnen het beleidsdomein Cultuur.

Maak jouw bovenlokale samenwerking eenvoudiger

Je kan nu al starten om jouw bestaande samenwerking kritisch tegen het licht te houden en een plan van aanpak voor de toekomst op stellen. Maar hoe begin je daar nu concreet aan? Om je te helpen ondersteunt Agentschap Binnenlands Bestuur lokale besturen die het bovenlokaal landschap in hun (sub)regio eenvoudiger en transparanter willen maken.

Procesbegeleiding door een extern bureau

De ondersteuning bestaat uit procesbegeleiding door een extern bureau, ter waarde van 20.000 €. Het bureau zal maximaal 4 vereenvoudigingstrajecten begeleiden, en dit in de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2024. Qua timing interessant dus, ter voorbereiding van de volgende bestuursploegen.

Ook clusters van gemeenten, kleiner dan de referentieregio kunnen hier op intekenen.


Iets voor jouw huidige (of toekomstige) bovenlokale culturele samenwerking?

Een vraag over de regiovorming? Contacteer Lien Verwaeren van OP/TIL.

Lien Verwaeren

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.