regiovorming
REGIOVORMING

Update — Regiovorming / Aanpassingen ontwerp Regiodecreet

De parlementsleden van de commissie Binnenlands Bestuur bespraken op 22 november 2022 het ontwerp van Regiodecreet. De commissie diende aan aantal amendementen (een voorstel tot wijziging) in op de teksten die de Vlaamse Regering in september goedkeurde.

Voorstellen tot wijziging Regiodecreet

De parlementsleden van de commissie Binnenlands Bestuur bespraken op 22 november 2022 het ontwerp van Regiodecreet. Op de teksten die de Vlaamse Regering in september goedkeurde werden een aantal amendementen ingediend.

De belangrijkste voorstellen tot wijziging tegenover de huidige teksten daarin zijn:

  • Zwijndrecht wordt deel van referentieregio Waasland. Dit is goed nieuws voor Cultuurtuin Waas die daardoor met 10 gemeenten kan blijven verderwerken.
  • De naam van referentieregio Oostende wijzigt naar ‘referentieregio Middenkust’. 
  • Voor de afschaffing van het goedkeuringstoezicht voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) en welzijnsverenigingen (VVMW) wordt een overgangstermijn ingevoerd: tot 1 januari 2024. Vanaf dan zal het voorafgaand niet-bindend advies worden ingevoerd voor regioconforme samenwerkingsverbanden.

Goedkeuring ontwerp Regiodecreet

De commissie keurde met deze aanpassingen het ontwerp van Regiodecreet goed. Het Vlaams Parlement zal binnenkort het Regiodecreet bespreken op de plenaire vergadering.

De Vlaamse overheid mikt er op om dit decreet vanaf 1 januari 2023 van kracht te laten zijn*. Voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’en) Bovenlokale Cultuur wil dit zeggen dat ze zich tegen het volgende aanvraagmoment moeten aanpassen aan deze nieuwe realiteit. OP/TIL blijft dit dossier verder opvolgen.

*Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement diende de oppositie een amendement in. Het Regiodecreet zal dus later dan 1 januari 2023 van kracht zijn.

Een vraag over de regiovorming? Contacteer Lien Verwaeren van OP/TIL.

Meer lezen?

Lien Verwaeren

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.