jongeren & cultuur
PROJECTEN

Verleg je grenzen met een jeugdig & cultureel project

Wil jij met jouw organisatie jongeren sterker maken? Wil je kansen creëren voor nieuw en jong talent? En dat met een culturele insteek? OP/TIL inspireert met straffe cases én helpt je graag partners te vinden binnen de culturele sector.

Subsidies, ook voor jeugdactoren

In oktober 2019 kende de Vlaamse overheid de 1e projectsubsidies toe. Die eerste projecten lopen vanaf januari 2020. Elk jaar voorziet de Vlaamse overheid bijna 7 miljoen euro voor bovenlokale cultuurprojecten. 15 mei en 15 november 2021 zijn de komende deadlines voor het indienen van een projectdossier. Ook jeugdactoren kunnen indienen.

Profiel en formele voorwaarden

De jeugddienst van een lokaal bestuur kan indienen. Ook de meeste niet-commerciële culturele en jeugdorganisaties met rechtspersoon. Dat zijn dus in de praktijk meestal vzw’s. Er zijn geen bepalingen rond professionalisering of zo. 

Meer jeugdactoren toeleiden naar de projectsubsides

We zouden graag meer jeugdactoren warm maken om een project in te dienen. We zien dat er heel wat projecten zijn die inzetten op talentontwikkeling of het bereiken van jongeren. Maar die komen meestal vanuit culturele actoren. We zijn heel nieuwsgierig naar projecten die bedacht zijn vanuit de eigenheid, vanuit het perspectief van die jeugdactoren. Of vanuit de directe vragen van de jongeren. 

Binnen de vorige rondes werden al een paar mooie projecten gefinancierd. Ik denk aan GEN-Zie van Fameus. Na Kunstbende zocht Fameus een nieuwe manier om jongeren artistiek uit te dagen. Ze werken volop samen met andere organisaties uit de amateurkunsten, met het onderwijs, of met organisaties uit het jeugdwerk en de socio-culturele sector. De jongeren geven het hele traject actief mee vorm. Of ik denk aan aan projectwww van onder andere Zinnema, in Brussel, en verschillende organisaties uit de Vlaamse Rand. 

Prioriteiten binnen het decreet Bovenlokale Cultuurwerking

Minister Jambon heeft drie beleidsprioriteiten vastgelegd. De eerste gaat over participatie en het actief bereiken van verschillende kansengroepen en doelgroepen. Ik denk dat net de jeugdsector op dat vlak heel wat ervaring heeft. Een tweede prioriteit zet in op samenwerken, en roept op om dat vanuit je eigen sterkte te doen.

Ook hier denk ik dat de jeugdsector zijn eigen kracht moet zien: er zit expertise waarvan culturele spelers heel wat kunnen leren. En een laatste gaat over het inzetten op jong en nieuw talent. Hier denk ik dan bijvoorbeeld aan de vele jeugdhuizen die podiumkansen geven aan jong talent.

Wat doet OP/TIL?

Wij willen in de eerste plaats de jeugdsector informeren over de mogelijkheden van het Bovenlokale Cultuurdecreet. Alles start bij de juiste info. Daarnaast willen wij zelf onze blik verruimen en de jeugdsector beter leren kennen. En die nieuwe ervaringen vervolgens ook delen met het brede culturele veld.

Een concrete vraag? Stuur ze per mail aan Lien Verwaeren.

Lien Verwaeren
Lien Verwaeren
Jongeren & cultuur

Inspiratie & tips?

Jongeren matchen met cultuur, of cultuur met jongeren?

  • Laat je inspireren door straffe cases, do’s-and-don’ts én door de jongeren zelf. 
  • Vind de data voor infosessis op maat van jeugdactoren.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.